Free Health Checkup Camp at Avishek Bhawan Payradanga

Venue : Avishek Bhawan Payradanga

27-07-2019

img

On 27th July 2019 Frank Ross did free health checkup camp at Avishek Bhawan Payradanga for localites.